NIEUWS UIT DE WIJK

SPONSORS

SOCIAL MEDIA

 

© 2010-2015 Laurina Lampie-Luigjes Alle rechten voorbehouden.

De verbouwing van Winkelcentrum Kerkelanden is inmiddels in volle gang

 

De verbouwing wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij het winkelcentrum volledig door blijft functioneren, de verwachte oplevering is najaar 2017

Bekijk alle sponsors

 

Beste bezoekers van het Zomerfeest Kerkelanden

 

Ik wil u graag persoonlijk informeren over de recent door ons genomen beslissing met betrekking tot het Zomerfeest Kerkelanden. In 2016 hebben wij u moeten berichten dat het Zomerfeest Kerkelanden helaas geen doorgang kon vinden. Dat besluit was gebaseerd op enkele factoren en ontwikkelingen waar wij, als organiserend comité, in toenemende mate mee te kampen hadden:

 

1.  Het deels of geheel wegvallen van sponsor- en advertentiebijdragen.

    Om het Zomerfeest Kerkelanden mogelijk te maken is veel geld nodig. Wij konden gelukkig rekenen op een aantal trouwe adverteerders en sponsors. De afgelopen paar jaren heeft een aantal sponsors hun bijdragen echter verminderd of geheel laten vervallen en werd het ook steeds lastiger voldoende adverteerders te vinden.

 

 2. De geringe respons op onze oproepen voor vrijwilligers, attractiebegeleiders en verdere ondersteuning.
In de afgelopen jaren hebben wij in de uitgaven van Het Groene Boekje, op onze website, in het
programmaboekje en op Facebook oproepen gericht aan de 5500 bewoners van de wijk
Kerkelanden. We hebben helaas gezien dat we daar bijzonder weinig reacties op ontvingen. Door een chronisch tekort aan vrijwilligers/attractiebegeleiders kwamen we op een punt waarop het niet langer mogelijk was om het Zomerfeest op een verantwoorde manier te organiseren.

 

3.  De beperkte inzetbaarheid van bestuursleden/organisatoren.
Door persoonlijke omstandigheden i.v.m. hun gezondheid zijn enkele bestuursleden/organisatoren nauwelijks meer inzetbaar. Hierdoor kwam het werven van sponsors en adverteerders, het coördineren van taken en organiseren nog verder onder druk.

 

In april vorig jaar hebben we dus moeten besluiten om het Zomerfeest Kerkelanden 2016 niet te organiseren omdat de financiële en organisatorische risico’s te groot werden. We hebben toen toegezegd op alle fronten actief te blijven om het Zomerfeest Kerkelanden 2017 weer mogelijk te kunnen maken. In de afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met de gemeente Hilversum, de buurtcoördinator en diverse andere partijen. Ondanks het positieve meedenken en hun pogingen om ons te helpen heeft dit niet tot echte veranderingen in de situatie geleid. Na zorgvuldig afwegen van de mogelijkheden en risico’s hebben we uiteindelijk de beslissing moeten nemen dat het organiseren van het Zomerfeest Kerkelanden, voor ons, niet langer mogelijk is.

 

Wij kijken met plezier en voldoening terug op alle, soms goede of gekke, ideeën en initiatieven, het enthousiasme van de vele vrijwilligers, deelnemers, participanten, bezoekers en vooral de steun die wij van iedereen ontvingen. Wij zijn er trots op dat we, inclusief de eerste bescheiden versie in 2001, maar liefst 15 achtereenvolgende keren een geslaagd Zomerfeest Kerkelanden hebben mogen organiseren.  
  

Met vriendelijke groeten,

 

 

MJ de Zoete-Faaij
Voorzitster S.V.V.K. (organisator Zomerfeest Kerkelanden)