NIEUWS UIT DE WIJK

SPONSORS

SOCIAL MEDIA

 

© 2010-2015 Laurina Lampie-Luigjes Alle rechten voorbehouden.

De verbouwing van Winkelcentrum Kerkelanden is inmiddels in volle gang

 

De verbouwing wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij het winkelcentrum volledig door blijft functioneren, de verwachte oplevering is najaar 2017

Bekijk alle sponsors

 

 

 

 

 

 

Beste Wijkbewoners,

 

Ook dit jaar organiseren wij weer het inmiddels bekende Zomerfeest Kerkelanden. Een feest waar we met een team bewoners een heel jaar hard aan werken. Natuurlijk vergeten we niet alle vrijwilligers die ons voor, tijdens en na het feest weer komen helpen met de vele werkzaamheden.

 

Ondanks een beperkte ploeg is het ons afgelopen jaar weer gelukt om alles georganiseerd te krijgen. We merken daarbij echter dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Uit het groeiend aantal bezoekers blijkt het feest u als wijkbewoner aan te spreken. Wij hopen dat u eraan mee wilt werken om dit feest ook de komende jaren te kunnen blijven organiseren. Aarzel niet en neem even contact op. Wij hopen u allen weer te zien op het volgende Zomerfeest Kerkelanden en wensen u alvast een prettige en zonnige dag.

 

Namens het organiserende team,

 

Marie-José de Zoete

Voorzitter Stichting Vrienden van Kerkelanden

voorzitter@zomerfeestkerkelanden.com

 

 

Zomerfeest Kerkelanden - Prijswinnaar ‘Kern met Pit’

 

De organisatie van het Zomerfeest Kerkelanden heeft zich in het seizoen 2007/2008 ingeschreven voor de wedstrijd ‘Kern met Pit’, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. De KNHM heeft als doelstelling: ‘het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving’. Daarbij wil zij mensen stimuleren zelf iets te verbeteren in hun woonomgeving. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet.

 

In 2001 werd de renovatie van vier hofjes in de wijk Kerkelanden afgerond. De woningbouwvereniging stelde samen met een aantal aannemers een bedrag ter beschikking ter compensatie van de geleden overlast. De bewonerscommissie organiseerde daarmee een leuk feest. Zo leuk dat de commissie de vraag kreeg of zij het jaar daarop het feest nog een keer wilde organiseren maar dan voor de hele wijk. En zo ontstond het Zomerfeest Kerkelanden. De Stichting Vrienden van Kerkelanden (SVVK) zag het levenslicht en kreeg als doelstelling om de communicatie en de verbondenheid tussen bewoners, overheid, verenigingen en ondernemingen te stimuleren. Een belangrijk speerpunt bij dit streven is het jaarlijks terugkerende Zomerfeest Kerkelanden voor jong en oud.

 

Op 27 maart 2009 werd het voltallig bestuur van de Stichting Vrienden van Kerkelanden en wethoudster Karin Walters van de Gemeente Hilversum, tezamen met de 16 andere prijswinnaars uit de provincie Noord-Holland, ontvangen in het provinciehuis te Haarlem voor de feestelijke prijsuitreiking. Na toespraken van Mr. H.J.C.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, en Drs. C.F. Joosse, Directeur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij werd het juryrapport voorgelezen. “De hoofdjury vindt dat het organisatiecomité zijn doelstellingen ruimschoots bereikt heeft. In Hilversum zijn nog maar weinig wijkgerichte evenementen en de hoofdjury hoopt dat dit feest nog jaren door mag gaan. In ieder geval mag Kerkelanden zich nu de trotse eigenaar noemen van het predikaat Kern met Pit”. Naast een prachtige oorkonde mocht men tevens een cheque ter waarde van € 1000,- in ontvangst nemen.

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Kerkelanden is trots op het winnen van deze prijs maar beschouwt het vooral als een beloning voor de belangeloze inzet van alle vrijwilligers en ondersteuning van de Gemeente Hilversum, sponsoren, verenigingen en organisaties die het Zomerfeest Kerkelanden mogelijk maken. De prijs van € 1000,- werd uiteraard volledig aangewend om ook de 9e editie van het Zomerfeest Kerkelanden, op 19 september 2009, een leuke happening te maken.