NIEUWS UIT DE WIJK

SPONSORS

SOCIAL MEDIA

 

© 2010-2015 Laurina Lampie-Luigjes Alle rechten voorbehouden.

De verbouwing van Winkelcentrum Kerkelanden is inmiddels in volle gang

 

De verbouwing wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij het winkelcentrum volledig door blijft functioneren, de verwachte oplevering is najaar 2017

Bekijk alle sponsors

 

WIE ZIJN WIJ?

 

Het Zomerfeest Kerkelanden wordt georganiseerd door een team van bewoners van de wijk Kerkelanden. Wij stellen ons hierbij graag aan u voor.

 

 

BESTUURSLEDEN

 

Marie-José de Zoete - Faaij (Voorzitter)

Woont sinds 1979 in de Kerkelanden en was als bewoonster van één van de gerenoveerde hofjes en als lid van de bewonerscommissie al betrokken bij de organisatie van het allereerste feest. Is sindsdien een van de grote drijfkrachten achter het Zomerfeest kerkelanden en is enkele jaren geleden gekozen tot voorzitster van S.V.V.K. Zij houdt zich vooral bezig met het onderhouden van de contacten met de gemeente, brandweer, politie, andere organisaties, bedrijven en participanten die het feest mogelijk maken. Zij regelt daarnaast de benodigde vergunningen en is voortdurend op zoek naar nieuwe sponsors.

 

Corina Tempelaars (Secretaris)

Woont sinds 1995 in de Kerkelanden en was al jaren actief op de achtergrond betrokken bij de organisatie van het Zomerfeest. Is enkele jaren geleden gekozen tot secretaris van S.V.V.K. Zij richt zich voornamelijk op het verzamelen en inpakken van de ruim 1100 prijzen voor de loterij, het werven van sponsors en zoeken van adverteerders voor het boekje, flyers, posters en spandoeken. Daarnaast verzorgt zij de catering voor de vrijwilligers, attractiebegeleiders en leden van de organisatie op het Zomerfeest zelf.

 

Paula Wijsman - van Hooft (Bestuurslid)

Is al vanaf 1976 in de Kerkelanden woonachtig en is een van de vrijwilligsters van het eerste uur. Zij is 6 jaar geleden toegetreden als bestuurslid en houdt zich onder meer bezig met het werven en indelen van vrijwilligers en attractiebegeleiders en het verzorgen van de polsbandjes, consumptiemunten en lunchbonnen voor de vrijwilligers. Daarnaast is ook zij actief in de sponsorwerving en onderhoudt zij de contacten met de Gooise Verhuur voor de feesttent met inventaris. Haar man Tom is ook vanaf het begin al betrokken als vrijwilliger en is vooral actief op de feestdag zelf.
 

Martin Lampie (Penningmeester)

Is sinds 2002 wijkgenoot en sinds 4 jaar direct betrokken bij de organisatie van het feest. Zet zich in zijn vrije tijd in voor het Rode Kruis en regelt dus alle zaken rond de aanwezigheid van een eerste hulppost op het feest. Is penningmeester en zet zich daarnaast vooral in op logistiek gebied zoals de indeling van het feestterrein, de opbouw van de tent en de opbouw en inrichting van het terrein op de dag zelf. Onderhoudt de contacten met betrekking tot het horecagedeelte in de tent, opslagcontainers, de koelwagen en verleent ondersteuning daar waar nodig. Zijn vrouw Laurina heeft onze website gebouwd en heeft deze in beheer.

 

 

LEDEN VAN DE ORGANISATIE

 

Nico Kerkhof

Wijkgenoot sinds 2006 en is sinds 3 jaar medeorganisator van het Zomerfeest. Houdt zich in samenwerking met Martin vooral bezig met logistieke zaken en regelt bijvoorbeeld de gehele elektravoorziening op de dag zelf. Verzorgt daarnaast de sanitaire voorzieningen en heeft een grote rol in de opbouw en inrichting van het feestterrein. Is op de dag zelf vooral trouble shooter voor alle voorkomende zaken.

 

Paul Faaij

Na ruim 5 jaar in de Kerkelanden te hebben gewoond, nu woonachtig in het Zeverijnkwartier. Hij onderhoudt de contacten met de pers, doet de PR, schrijft de updates in Het Groene Boekje, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en het programmaboekje en assisteert met het aanvragen van vergunningen en subsidies. Fungeert tijdens het feest zelf als een soort vliegende keep maar is voornamelijk te vinden als ondersteuning bij het horecagedeelte in de tent.